Dakmagazine

Lees in Dakmagazine over de bovenbouw van de melkveestal. Lees over de lichtopbrengst van het dak. Verdiep u in ventilatieberekeningen, in de afmetingen en de kosten de bovenbouw. Alles helder toegelicht met tabellen en schematische weergaven.

Dit eenmalige magazine helpt bij het vinden van het juiste bovenbouw van uw stal.
Bestel Dakmagazine nu voor € 8,95 inclusief BTW.

Veel ligboxenstallen zijn aan vernieuwing toe. En met een tijdperk van ‘vrij melken’ voor de boeg willen melkveehouders hun bedrijf vergroten. Zie daar twee drijvende krachten achter veel plannen voor renovatie, uitbreiding en nieuwbouw. De ligboxenstal van nu is sterk veranderd. Het streven naar meer frisse lucht, meer licht en meer ruimte voor de koe bepaalt de bouwtrends.

Het project ‘Duurzame daken’ ging op zoek naar oplossingen. Met het oog op de kostprijs zijn goedkope alternatieven voor het traditionele zadeldak gewenst. Sterker nog, het wordt een uitdaging om het dak te gaan zien als een plek waar meeropbrengsten zijn te halen. Voldoende aanleiding voor een special ter inspiratie en met veel beslisinformatie voor veehouders met nieuw- of verbouwplannen.

‘Het Dakmagazine – Meer licht, lucht en ruimte, voor minder’ is verschenen in juli 2012 en is samengesteld door WUR Livestock Research, Rombou en DLV. Financier is het Productschap Zuivel.

Heeft u een vraag of opmerking over Dakmagazine?
Neem contact op met AgriMedia:
Telefoon: 0317 465 670
E-mail: mail@agrimedia.nl